0771 - 690 690
(0)
Din varukorg är tom
Vad kostar frakten?
Skriv in postnummer i rutan och klicka på knappen så räknas din fraktkostnad ut. För mer information om frakt klicka här.

OM HEMSIDAN

Användning av Cookies

En cookie är en liten fil som servern lagrar på din dator varefter cookien läser av datorns trafik på vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats uppdateras cookien och returneras till din hårddisk. En cookie kan inte identifiera dig som person - den känner bara igen den cookie som den själv har lagt på din dator. Det är möjligt att ställa in webbläsaren till att blockera cookies. Det här kan du också göra med cookies från oss och du måste inte acceptera cookies för att kunna använda vår webbplats. Emellertid kan vissa delar av eller funktioner på webbplatsen inte användas om du inte tillåter cookies.

 

Integritetspolicy

För att visa på hur seriöst vi ser på vårt åtagande gällande att skydda din integritet delar vi med oss av vår integritetspolicy. Nedan följer vår hantering av informationsinsamling och praxis gällande användandet av denna.

 

Skydd av personuppgifter

I den utsträckning du lämnar ut uppgifter om dig själv då du besöker den här webbplatsen kommer de att behandlas i överensstämmelse med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.

 

Du kan när som helst kontrollera eller ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 0771-690 690.

 

De uppgifter du lämnar ut om dig själv är säkra hos oss. Från det att vi har tagit emot uppgifterna kan du alltså lita på att vi behandlar dem konfidentiellt och säkert i enlighet med vad lagstiftningen kräver.

 

Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för de uppgifter du lämnar ut online innan uppgifterna har mottagits av oss.

 

Användning av IP-adresser

För att fortlöpande kunna förbättra vår webbplats följer vi med i vilka sidor på webbplatsen som besöks och hur länge Internetanvändaren stannar på de olika sidorna. Det här görs med hjälp av registrering av IP-adresser på användarnas datorer.

 

Vi använder även IP-adresser för att diagnostisera problem med vår webbplats och är således ett led i vår systemadministration. Vi kan inte identifiera dig som person med hjälp av IP-adressen.

 

Säkerhet

Vår webbplats har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlorad data, missbruk och förändring av informationen under vår kontroll.

 

All känslig data skickas säkert via Secure Socket Layers (SSL) och därutöver krypteras den information som behövs för att kunna genomföra ett köp.

 

Personuppgifter

VillaFönster är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 0771-690 690.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

 

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på VillaFönster:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

 

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet.

 

VillaFönster förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

 

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. VillaFönster friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

 

Vid orderläggning skickas ett orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i orderbekräftelsen förekommande uppgifterna.

 

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server

Denna publikation på servern www.villafonster.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

 

VillaFönster förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

 

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. VillaFönster friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

VillaFönster förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

 

VillaFönster och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.